Saturday, September 13, 2008

DB2 9.5 ve Türkçe Dil Desteği

DB2 9.5 ürününü türkçe arayüz ile kullanmak için:

Windows Kullanıcıları:
----------------------
1. Control Panel > Regional and Language Options
2. Regional Options sekmesinde, Standart & Formats alanında dil Türkçe seçilir, Location alanında Türkiye seçilir.
3. Advanced sekmesinde, Language for non-Unicode programs alanında Türkçe seçilir, Default user account settings alanında checkbox işaretlenir.

Linux Kullanıcıları:
----------------------

1. '$locale -a' komutu ile sistemde yüklü olan diller görüntülenir.
2. bourne (sh), korn (ksh), ve bash kabukları için:

LANG=tr_TR
export LANG


C kabuğu için:

setenv LANG tr_TR

PS: LANG değişkeni birinci adımdaki değerlerden biri olmalıdır.

Sistem yeniden başlatıldıktan sonra DB2 arayüzünün büyük kısmı türkçeye dönecektir.

Bir veritabanı ile çalışılırken en büyük sıkıntı türkçe karakter sorunudur. Özellikle tablodaki veriler belli bir kritere göre sıralanmak istendiğinde bu sorun karşımıza çıkar. DB2'da bu sorunun üstesinden gelmek için şu yolu takip edin:

Windows Kullanıcıları:
-----------------------
CREATE DATABASE DENEME USING CODESET ISO8859-9 TERRITORY TR

Linux Kullanıcıları:
-----------------------
CREATE DATABASE DENEME USING CODESET ISO-8859-9 TERRITORY TR

Bu şekilde veritabanınızı oluşturduğunuz zaman, artık sıralamalarınızı ORDER BY ile yapabilirsiniz.

No comments: